comment 0

Pauzelandschap

Om met de deur in huis te vallen: het actief onderhouden van een weblog kost tijd. Voor New Planning Collective hebben we die tijd onderschat. Of wellicht de focus wat verloren, tussen alle andere verwachtingen die de hedendaagse maatschappij aan haar participanten oplegt. Dit blog bevindt zich even in een pauzelandschap. We hebben nog steeds dezelfde ambities en plannen, we hebben echter even niet de middelen (lees: tijd) om ze te realiseren.

[quote]Ondanks wat windowdressing is dat de neoliberale realiteit.[/quote]

New Planning Collective is gestart door studenten. Inmiddels is de meerderheid van de ‘founding fathers ook professioneel ruimtelijk aan de slag, in de vastgoed- en volkshuisvestingssector. Helaas zorgt dat voor wat collatoral damage in de vorm van creatieve vermoeidheid: naast tijd kost een artikeltje schrijven ook de nodige creatieve inspanning. Eén van de NPC’ers kan helaas nog niet actief bijdragen aan onze ruimtelijke ontwikkeling als hardwerkende brave burger. En in onze moderne en welvarende maatschappij zijn er dan voor jongeren (met universitaire titel, maar zonder is het probleem net zo groot) bar weinig opties. In de keuken van een multinationale pizzaboer -onder werkomstandigheden vergelijkbaar met China of Bangladesh- of tussen de tomaten is er voldoende inspiratie voor nieuwe artikelen maar wordt de creatieve vermoeidheid ingehaald door de fysieke vermoeidheid. Ondanks wat windowdressing is dat de neoliberale realiteit. Het is absoluut niet meer evident dat een opleiding ook resultaat betekend. Veel woorden, weinig kansen voor jonge mensen. De beste kansen vinden we dan nog bij onszelf, niet bij de bestaande instituties.

En zo is dit blog op dit moment een metafoor voor de Nederlandse ruimtelijke ordening. Een pauzelandschap, met voldoende plannen en ambities voor de toekomst. Er ontbreken alleen de middelen en de aandacht..

Filed under: Columns

About the Author

Martijn Tabak
Posted by

Cities are the continuous result of social processes. I have a passion for the built environment, so I became an urban planner. I work with cities and write about cities. More..

Leave a Reply