Over ons

Bouwen aan de stad is niet langer een vast gegeven. Andere maatregelen en invalshoeken zijn nodig in een tijd van stagnatie, verandering en transitie. Improvisatie is een antwoord op die onzekerheid. Terug naar de basis van de planologie en het heroverwegen van traditionele paradigma’s is een noodzaak.

Spree

New Planning Collective gaat op zoek naar de ‘soul’ van de stad. Schrijven over actuele ruimtelijke vraagstukken, reflecteren op relevante trends en politieke keuzes. Ruimte om vragen te stellen over de waan van de dag. Nadenken over de pijlers en fundering van de ruimtelijke ordening en waarom dingen gaan zoals ze gaan. Niet vanuit jarenlange ervaring maar vanuit de ‘jazz’, de improvisatie op onverwachte momenten. New Planning Collective is een blog over ruimtelijke visie en verbazing.

Vanuit deze gedachte is dit blog ‘New Planning Collective’ genoemd, afgeleid van de bekende jazzcombinatie. Jazz is, naast de muziekvoorkeur van de auteurs, een goede leidraad voor een planoloog in de huidige tijd. Improvisatie is de kern van de jazz. Wanneer bestaande oplossingen niet meer voldoen is er slechts één oplossing: improviseren. Jazz is ook het geven van accenten op onverwachte momenten.