comment 1

Woonhub: menselijke maat terug in nieuwe woonvorm

Het concept ‘wonen’ is decennialang in feite nauwelijks vernieuwd. Er zijn grofweg maar twee smaken bij een woning: huren en kopen. Naast de hypotheek of huur en locatie wordt vooral gelet op fysieke kenmerken als oppervlaktes, het aantal kamers en de afgesloten tuin op het zuiden. De vraag rijst of die eenzijdige visie op wonen nog wel houdbaar is in de toekomst waar grote uitdaging te zien zijn. In dit Woonessay worden talloze trends en ontwikkelingen geanalyseerd die laten zien dat deze visie fundamenteel moet worden veranderd. ‘Wonen’ moet juist worden gezien als een omhulsel van relationele fysieke, sociale en duurzame activiteiten binnen een sterk veranderende leefomgeving.

Wij zien een nieuw woonmodel ontstaan: de Woonhub, waarin de traditionele solo-woning en de buurt mixen. Dit Woonessay beschrijft de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden in de bestaande stad en hoe de Woonhub zorgt voor een sociale en duurzame wijk waar men betaalbaar en gelukkig woont. De Woonhub is de inzending van New Planning Collective voor de prijsvraag van corporatie Havensteder over het Wonen van de toekomst.

Read More

comment 0

Het einde van het tijdperk van verdichting?

Leegstand en bevolkingskrimp. Deze twee trends hebben, naast het feit dat de eerste een gevolg is van het tweede, nog een overeenkomst. Beide ruimtelijke trends zijn inmiddels verworden tot een vast gegeven.

De demografische prognoses voor West-Europa laten duidelijk zien dat de snelle bevolkingsgroei zoals we die gekend hebben na WO II niet meer terugkomt. De demografische ontwikkeling is simpelweg overgeschakeld naar een lagere versnelling. Dat is geen problematiek of een trend meer; het is een structureel gegeven.

Read More

comments 2

Vlaamse leegstandsbeleid: is het gras groener bij de buren?

De Nederlandse aanpak van leegstand is vooral een ‘softe’ aanpak.  Door veel te praten, convenanten te sluiten en leegstandsbeheerders in te zetten wordt met wisselend succes geprobeerd om de leegstand van vastgoed tegen te gaan. Er zijn echter maar weinig partijen die echt harde maatregelen durven te nemen. In Vlaanderen kent men al langer een veel striktere aanpak van leegstand, die sinds 2009 decretaal verankerd is. De grondgedachte is dat leegstaand vastgoed een bedreiging vormt voor een voldoende betaalbaar woonaanbod. Vandaar dat gemeenten sinds 2009 verplicht zijn om een leegstandsregister bij te houden. Ruim 70% van de gemeenten heeft ook een belastingheffing ingesteld op leegstand. Is het gras groener bij de buren?

Read More